Sodelavci

Habilitacijski naziv: Višja predavateljica za predmetno področje Biokemija
E-pošta: jana.kralj@masicom.net
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Predmet

  • Biokemija

viš. pred. mag. Jana Hrovatin Kralj

viš. pred. mag. Jana Hrovatin Kralj

Mag. Jana Hrovatin Kralj je zaključila študij farmacije na Farmacevtsko–Biokemijski fakulteti v Zagrebu. Specialistični izpit iz medicinske biokemije je opravila na Ministrstvu za zdravstvo RS in magistrski študij na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, z zagovorom magistrske naloge s področja hematologije: 1966-2008 je bila redno zaposlena na Kliničnem oddelku za hematologijo, Zaloška Ljubljana kot vodja Specializiranega hematološkega laboratorija Kliničnega oddelka za hematologijo. Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je habilitirana v naziv višje predavateljice za področje Biokemije.

Znanstveno in pedagoško delo

Na Fakulteti za farmacijo je bila izvoljena v naziv asistentke za področje klinične kemije. Vodila je vaje iz predmeta Hematologija po programu višješolskega in kasneje visokošolskega študija laboratorijske biomedicine. Na univerzitetnem študijskem programu farmacije je imela vaje iz predmeta medicinska biokemija in vodila seminarje iz izbirnega predmeta hematologija. Mentor je specializantom iz medicinske biokemije.

Članstvo v mednarodnih organizacijah

Je članica v European Communities Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine /EC4), kjer si je pridobila certifikat : European Specialist in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Članstvo v domačih strokovnih organizacijah

  • Slovensko združenje hematologov in transfuziologov
  • Slovensko združenje za Klinično kemijo: predsednica združenja v letih 1983-1985
  • Društvo medicinskih biokemičara Jugoslavije: tajnica v letih 1985-1987
  • Republiški strokovni kolegi kliničnih in biokemičnih laboratorijev (1977- )
  • Razširjeni strokovni kolegij za laboratorijsko diagnostiko
  • Član in ustanovitelj Hematološkega društva laboratorijskih tehnikov
  • Slovensko farmacevtsko društvo

Dosedanje pedagoško delo

Je mentorica specializantom iz medicinske biokemije in somentorica pri diplomskih nalogah na univerzitetnem študiju Farmacije in na visokošolskem študiju Laboratoriske biomedicine. Sodeluje z statusom raziskovalca v raziskovalnih projektih republiško raziskovalne skupnosti v programskem sklopu RAK.