Konference

FZSV SG vsako leto prireja že tradicionalno konferenco z mednarodno udeležbo, kjer udeleženci konference predstavijo številne izsledke raziskav iz področja zdravstvenih in socialnih ved. Na konferenco so povabljeni različni strokovnjaki in funkcionarji z namenom aktivnega sodelovanja v razpravah, ki potekajo v smislu aktualnih dogodkov v Sloveniji na področju zdravstvenih in socialnih ved ter izobraževanja. Na konferenci v velikem številu  sodelujejo tudi študenti FZSV SG, kakor tudi ostali študenti različnih visokošolskih zavodov s področja zdravstvenih ved. Od samega začetka organizacij konferenc, od leta 2011, je pokroviteljica konference institucija Varuha človekovih pravic, kar si štejemo v posebno čast.

 1. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2011 je imela naslov:»Gradimo prihodnost: odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved«.
 2. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2012 je imela naslov:»Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks«.
 3. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2013 je imela naslov:»Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb«.
 4. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2014 je imela naslov: »Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize«.
 5. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2015 je imela naslov: »Vrednote posameznika - ogledalo družbe«Vpliv vrednot na obravnavo uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev.
 6. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2016 je imela naslov: »Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju«.
 7. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2017 je imela naslov: »Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved«.
 8. Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2018 je imela naslov: »Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved«.
 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2019 je imela naslov: »Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota«.
 10. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2020 je zaradi pandemije potekala na hibriden način in je imela naslov: »Znanje kot element konkurenčne prednosti v zdravstveni in socialni oskrbi«.
 11. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo leta 2021 je zaradi pandemije potekala popolnoma na daljavo in je imela naslov: »Skrb za človeka v času globalne negotovosti«.

Posveti

FZSV SG organizira različne posvete, na katerih mentorji iz kliničnega okolja in predavatelj iz področja zdravstvene nege izmenjujejo svoja mnenja. Na posvet so povabljeni tudi strokovnjake iz tujine.

Delavnice

Delavnice so namenjene seznanitvi strokovnjakov s področja zdravstvene nege z novostmi in poteku izobraževanja v skladu z EU, z metodo poučevanja in/ali ocenjevanja, ki jo bodo uporabili pri svojem delu s študenti. Udeleženci delavnic imajo možnost, da rešujejo konkretne probleme v povezavi z izvedbo kliničnega usposabljanja in njihovo obremenitvijo. Ob učnih delavnicah izdamo tudi učno gradivo, ki obsega ključne teme z obravnavanega področja.