• EDUSEXAGE - “EDUcation for healthy SEXuality in old AGE”
  • ELLAN - European Later Life Active Network
  • IntimAge - Materiali za promocijo zdravstvene in socialne oskrbe, s fokusom na intimnosti in seksualnosti v tretjem življenskem obdobju
  • Socialna vključenost ljudi s težavami v duševnem razvoju preko zaposlitve
  • Potrebe starejših 75+ v domačem okolju