Predstojnik
viš. pred. Uroš Železnik, mag. zdr. nege

 

Živimo v obdobju globalnih sprememb, ko postajajo vzgoja za zdravje, zdravstvena vzgoja, promocija zdravja in osveščenost ljudi o zdravem načinu življenja kompleksnejše. Zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Prispevajo k boljšemu zdravju, večji kakovosti življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju. Pomembno je, kako o zdravju, prehranjevalnih navadah in telesnih aktivnostih posameznik razmišlja v vseh starostnih obdobjih, zato je Fakulteta za zdravstvene in socialne vede že pred leti ustanovila Center za kakovost življenja in zdrav življenjski slog z namenom spodbujanja raziskovanja, izobraževanja, vlaganja v zdravje in razvoj ter trajnostnega razvoja na področju Koroške regije in širše. 

Center si je v obdobju delovanja pridobil veliko izkušenj na področjih vlaganja za zdravje in razvoj, zmanjševanja neenakosti v zdravju, socialnih determinant zdravja in krepitve civilne družbe za doseganje višje kakovosti življenja.

Center omogoča pridobivanje strokovnih informacij za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga ter krepitev duševnega zdravja.