Živimo v obdobju globalnih sprememb, ko postajajo vzgoja za zdravje, zdravstvena vzgoja, promocija zdravja in osveščenost ljudi o zdravem načinu življenja kompleksnejše. Zdravo prehranjevanje, redna telesna dejavnost in skrb za duševno zdravje so ključni dejavniki varovanja in krepitve zdravja. Prispevajo k boljšemu zdravju, večji kakovosti življenja in prispevajo k aktivnemu in zdravemu staranju. Pomembno je, kako o zdravju, prehranjevalnih navadah in telesnih aktivnostih posameznik razmišlja v vseh starostnih obdobjih, zato je Fakulteta za zdravstvene in socialne vede že pred leti ustanovila Center za kakovost življenja in zdrav življenjski slog z namenom spodbujanja raziskovanja, izobraževanja, vlaganja v zdravje in razvoj ter trajnostnega razvoja na področju Koroške regije in širše. 

Center si je v obdobju delovanja pridobil veliko izkušenj na področjih vlaganja za zdravje in razvoj, zmanjševanja neenakosti v zdravju, socialnih determinant zdravja in krepitve civilne družbe za doseganje višje kakovosti življenja.

Center omogoča pridobivanje strokovnih informacij za dolgotrajno spremembo življenjskega sloga ter krepitev duševnega zdravja.

 

viš. pred. Uroš Železnik, mag. zdr. nege