O Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Odličnost v izobraževanju in raziskovanju

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (FZSV SG)  je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec. Zavod je bil ustanovljen kot Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec leta 2009 in se v letu 2018 preoblikoval v fakulteto.

Preberi več

Vpis v študijski program 1. stopnje

Razpis za vpis na visokošolski študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v študijskem letu 2018/2019.

Erasmus izmenjava

V letu 2012 smo uspešno pridobili razširjeno ERASMUS listino, ki omogoča tudi mobilnost študentov za namen prakse. 

Knjižnica

Virtualna knjižnica. Iskanje gradiva, pregled izposojenega gradiva in podaljšanje roka izposoje...

Referat

Referat je sestavni del dekanata - tajništva Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. Elektronski naslov: referat@fzsv.si.

Aktualne novice in obvestila

Novi diplomantki Zdravstvene nege

V sredo, 10.4.2019, sta svoje diplomsko delo uspešno zagovarjali - Simona Klemenc z naslovom "Vloga medicinske sestre v obravnavi stanovalca s...

Preberi več
Zagovori diplomskih del, 10.4.2019

Zagovori diplomskih del, 10.4.2019

V sredo, 10.4.2019, bo gospa Simona Klemenc zagovarjala svoje diplomsko delo z naslovom "Vloga medicinske sestre v obravnavi stanovalca s Parkinsonovo...

Preberi več

Novi magistrici zdravstvenih ved

V četrtek, 21.3.2019, sta svoje magistrsko delo uspešno zagovarjali študentki magistrskega študijskega programa Zdravstvene vede iz Črne gore, ga. Dubravka...

Preberi več

Izjave diplomantov

Študij na Fakulteti za zdravstvene vede Slovenj Gradec je študij, ki da največ. Predavatelji, ki imajo zelo kvaliteten in širok spekter znanja, spretnosti in izkušnje,...

Polonca Cokan
Polonca Cokan
mag. zdr. ved

Pot do novih znanj in spoznanj je pot volje, jasnega cilja… in vere, da uresničim svoje sanje. Na tej poti je lepo imeti sopotnike študente, kot kažipot...

Branka Urek
Branka Urek
dipl. m. s.

Minilo je štiri leta, odkar sem prvič stopila skozi vrata učilnice. Po desetih letih delovne dobe je bil to kar velik preskok - zopet šolske klopi. Večkrat sem se...

Tjaša Višner
Tjaša Višner
dipl. m. s.

Ostali diplomanti