Larisa Jeromel

Larisa Jeromel

Ob besedi fakulteta kot mestu pridobivanja znanja, spretnosti in vrednot sem si pridobila izkušnje za življenje, nova poznanstva, ideje pri vsakdanjem delu in nenazadnje tudi naziv magistrica zdravstvenih ved. V šoli so mi bili zelo všeč vsi predmeti, zelo dobro pripravljena predavanja, strokovnost vseh predavateljev. Še posebej sta mi bila všeč predmeta, katere nosilke so bile iz Republike Finske. Že samo druženje cel teden in pogovori v angleškem jeziku so me motivirali in mi dajali moč za čimprejšnjo oddajo seminarskih nalog. Če smo motivirani lažje naredimo in opravimo vse potrebne naloge, ki preprosto morajo biti opravljene.

Zelo sem hvaležna gospe dekanici prof. dr. (Republika Finska) Danici Železnik, saj mi je bila vedno pripravljena prisluhnit, hvala za vse strokovne nasvete, potrpežljivost in usmeritve pri opravljanju vseh nalog.