Študij traja 3 leta (6 semestrov, 180 ECTS).  

Vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  

Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstveni tehnik / tehnik zdravstvene nege morajo opraviti 80 urni propedevtični program iz vsebin predmeta zdravstvena nega.   

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi, splošni maturi - 60%
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40%  

Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre / diplomiranega zdravstvenika (obr. DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v RS.

Cepilni status

Vpisani študenti morajo najkasneje do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem cepilnem statusu v skladu za navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_preverjanje_cepilnega_statusa_dijakov_in_studentov_za_zdr_ustanove.pdf

 

Vpisna mesta

 

REDNI

IZREDNI

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

12

55

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za državljane EU in tujce       

Zdravstvena nega -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za Slovence brez slovenskega državljanstva      

Zdravstvena nega- 

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje/vpis po merilih za prehode v 2. letnik

Zdravstvena nega- 

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje/vpis po merilih za prehode v 3. letnik

-


-

4*


1*


3


3

*Študij poteka v slovenskem jeziku, zato je znanje jezika obvezno za vpis v program (minimalni pogoj - znanje na nivoju B2). Preverjanje jezikovnega znanja bo potekalo skladno z dogovorom s kandidatom

Način študija

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2022/2023 izvajala redni in  izredni študij

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (180 ECTS). Študij traja 3 leta (6 semestrov). 

Informativno mesto

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.  

Prijava

Informativni dnevi

 • v petek, 11. 2. 2022 ob 9.30 (Prijava)
 • v petek, 11. 2. 2022 ob16.30 (Prijava)
 • v soboto, 12. 2. 2022 ob 9.30 (Prijava)

Informativni dnevi bodo potekali online, preko spletnega orodja Zoom.

Prijavni roki

  • Pri izbiri razpisa za vpis izberete: Javni visokošolski zavodi in koncesije
  • Prvi prijavni rok: 15. 02. 2022 – 18. 03. 2022,

  e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava, vpis kandidatov: od 25.07.2022 do 17.08.2022.

  • Drugi prijavni rok: 19. 08. 2022 – 23. 08. 2022,

  e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava, vpis kandidatov: od 22.09.2022 do 30.09.2022.

  • Možnost zapolnitve še prostih mest 22.09.2022 – 23.09.2022,

  e-prijava na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava, vpis kandidatov: do 30.09.2022.


Način prijave

Vpisni roki

Vpis kandidatov v 1. letnik bo potekal elektronsko preko informacijskega sistema. Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po pošti ali elektronski pošti.  

Stroški študija

Šolnina in vpisnina se zaračunavata po veljavnem ceniku FZSV

Šolnina za izredni študij 1. letnik visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega v študijskem letu 2022/2023 znaša: 3.500,00 EUR.

Vpisnina za izredni študij  1. letnik visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega v študijskem letu 2022/2023 znaša:  138,87 EUR.

Kontakti za tehnično pomoč pri prijavi za vpis preko eVŠ: