Projekt Izobraževanje za zdravo spolnost v starosti (EDUSEXAGE) je sofinanciran s strani programa Erasmus+. Projekt se je začel v novembru 2021 in se bo zaključil novembra 2023. Konzorcij sestavljajo nevladne organizacije, zasebne organizacije, svetovalni ter raziskovalni centri in visokošolske institucije iz Francije, Irske, Slovenije, Nemčije, Italije in Španije. Cilj projekta EDUSEXAGE je spodbujati socializacijo, samozavest in aktivno spolno življenje starostnikov (65+). Prav tako je cilj projekta odpraviti stereotip o spolnosti pri starejših in nuditi sodobne vire usposabljanja za starostnike in njihove neformalne oskrbnike ter predavatelje.

Projektni partnerji

  • NOSILEC PROJEKTA: Association E-Seniors (FR)
  • Univerza Erlangen (DE) – Inštitut za psihogerontologijo s strokovnim prispevkom k zdravstveni prevenciji v kasnejšem življenjskem obdobju in kvaliteti življenja v starosti ter s ponudbo programov za skrbnike in zdravstvene delavce.
  • Univerza Galway (IE) - Irski center za socialno gerontologijo osredotočen na raziskovanje, poučevanje in usposabljanje na področju socialne gerontologije na Irskem in po svetu.
  • Università delle LIberEtà (IT) – vodilna organizacija za poučevanje odraslih v Udinah na področju neformalnega izobraževanja. Šteje približno 4000 članov in izvaja okoli 600 tečajev na leto.
  • The Rural Hub CLG (IE)
  • Instalofi Levante Sl (ES)
  • Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (SI), s svojo osnovno misijo razviti terciarno izobrazbo v regiji in razviti optimalno mrežo institucij za klinično usposabljanje.