Študij traja 3 leta (6 semestrov, 180 ECTS).  

Vpisni pogoji

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi, splošni maturi - 60%
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 40%  

Zdravniško potrdilo

Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomiranega fizioterapevta (obr. DZS 8,204). Predhodne preventivne zdravstvene preglede opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v RS.

Cepilni status

Vpisani študenti morajo najkasneje do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem cepilnem statusu v skladu za navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_preverjanje_cepilnega_statusa_dijakov_in_studentov_za_zdr_ustanove.pdf

 

Vpisna mesta

 

REDNI

IZREDNI

Fizioterapija -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje

-

50

Fizioterapija -
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje /za tujce in brez slovenskega državljanstva       

-

5*

*Študij poteka v slovenskem jeziku, zato je znanje jezika obvezno za vpis v program (minimalni pogoj - znanje na nivoju B2). Preverjanje jezikovnega znanja bo potekalo skladno z dogovorom s kandidatom

Način študija

 Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija (180 ECTS). Študij traja 3 leta (6 semestrov). 

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec bo v študijskem letu 2022/2023 izvajala izredni študij.

Informativno mesto

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.  

Prijava

Informativni dnevi

  V pripravi


  Prijavni roki


  • V pripravi

  Način prijave

  Kandidati Prijavo za vpis izpolnijo na spletni strani portala eVŠ (Visoko šolstvo v Sloveniji): http://portal.evs.gov.si/prijava.

  V primeru, da kandidat prijavo izpolni z digitalnim potrdilom ali AAI-računom (in priloži zahtevana dokazila), mu prijave in dokazil ni potrebno pošiljati po pošti na visokošolski zavod.

  Prijava bo zaprta po koncu prijavnega roka in je ne bo več mogoče dopolniti ali popraviti ali oddati, zato mora kandidat, ki nima vseh dokazil v času prijave, le te prinesti osebno ali poslati priporočeno po pošti na visokošolski zavod: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.

  V primeru, da se kandidat prijavi preko uporabniškega imena in gesla, mora prijavo natisniti, jo podpisati in priložiti zahtevana dokazila iz razpisa. Po koncu prijavnega roka bo prijava zaprta. Prijavo z dokazili kandidat prinese osebno na visoko šolo ali jo pošlje po priporočeni pošti na naslov: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec.

   

  Vpisni roki

  V pripravi

  Vpis kandidatov v 1. letnik bo potekal elektronsko preko informacijskega sistema. Kandidati bodo o vpisu obveščeni pisno po pošti ali elektronski pošti.  

  Stroški študija

  Šolnina in vpisnina se zaračunavata po veljavnem ceniku FZSV


  Kontakti za tehnično pomoč pri prijavi za vpis preko eVŠ: