Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je študentom prijazna, visoko kakovostna v domačem, kakor tudi v mednarodnem, prostoru konkurenčna visokošolska institucija s prožno, vitko organizacijo in delovanjem ter prilagajanjem zahtevam moderne družbe in kliničnega okolja.

Na tak način bo Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec še povečala svojo privlačnost za študente. S poudarkom na uporabnosti znanja in zaposlitvi diplomantov bo okrepila sodelovanje s prakso in raziskovalno razvojno sodelovanje. To bo storila tako z avtonomnim in samoiniciativnim prizadevanjem, kot z izboljšanjem medsebojne povezanosti in sodelovanja za doseganje sinergijskih učinkov.

Fakulteta  za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec ustvarja nova znanja s področja zdravstvenih in socialnih ved v harmoničnem odnosu med študenti, visokošolskimi učitelji in uporabniki ter ta znanja prenaša v klinično okolje. Svoje poslanstvo fakulteta utemeljuje na vrednotah zagotavljanja čim višje kakovosti, kar pomeni akademsko odličnost, akademsko svobodo sodelavcev in študentov. Sodelovanje s kliničnim okoljem je imperativ za študijske programe in za vse sodelavce fakultete.

Temeljna značilnost dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov je učenje na praktičnih problemih. Na ta način se ustvarjajo pogoji za prenos znanja iz akademske ustanove v klinično okolje, s čimer se izboljšujejo zaposlitvene možnosti diplomantov, s tem pa se veča prepoznavnost Fakultete za zdravstvene in socialne vede  Slovenj Gradec.