Fakulteta za zdravstvene in socialne vede je mednarodna institucija, ki aktivno vstopa v skupni evropski visokošolski in raziskovalni prostor. Fakulteta ima sklenjene številne mediinstucionalne sporazume Erasmus+ s številnimi institucijami v tujini.