Fakulteta za zdravstvene in socialne vede ima ERASMUS listino, ki omogoča tudi mobilnost študentov za namen prakse:

Številka ERASMUS listine: 259642-EPP-1-2014-1-SI-EPPKA3-ECHE

Koda ERASMUS: SI MARIBOR12 

PIC: 944346702

Projekt Erasmus+ vodi koordinator: Stanko Kranjc

E-pošta: erasmus@fzsv.si

Uradne ure: po predhodnem dogovoru po e-pošti

Sklenjeni sporazumi

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec ima sklenjene medinstitucionalne sporazume Erasmus+ z naslednjimi visokošolskimi institucijami v tujini:

 1. Faculty of Health Studies, Mostar
 2. University of Sarajevo, Faculty of Health Studies
 3. University of Oulu, Finland
 4. University of Applied Helath Sciences, Zagreb
 5. University of Osijek, Croatia
 6. University of Bitola (UKLO), FYR of Macedonia
 7. European Centre for Peace and Development
 8. College of health Studies in Ćuprija, Serbia

Drugi sklenjeni sporazumi s institucijami v tujini na podlagi Pisma o nameri (Letter of Intent):

 1. Avstrija: Schulschwestern vom Heiligen Franziskus Bleiburg 
 2. Hrvaška: University of Rijeka, Faculty of Medicine
 3. Kosovo: ILIRIA College
 4. Albanija, Priština: UNIVERSITY OF PRISHTINA, FACULTY OF MEDICINE 

Sporazumi sklenjeni z institucijami v tujini znotraj Projekta Intim Age, št.: KA2-VEC-31/14 (trajanje izvajanja 01.09.2014- v teku oz. do 31. 08. 2016): 

 1. Anglija (Združeno Kraljestvo): The University of Sheffield, The School Of Nursing And Midwifery
 2. Avstrija: E-C-C Verein für interdisziplinäre Beratung und Bildung
 3. Grčija: Greek Academic Network (GUnet), Network Operations Centre
 4. Italija: Universitá Delle Liberta del Friuli Venezia Giulia
 5. Nemčija: Friederich-Alexander Universität.