Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (FZSV SG)  je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec. Zavod je bil ustanovljen kot Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec leta 2009 in se v letu 2018 preoblikoval v fakulteto.

FZSV SG odlikuje odličnost v izobraževanju in raziskovanju kakor tudi izbran akademski zbor visokošolskih učiteljev z bogatimi znanji in izkušnjami, iz področja zdravstvenih in socialnih ved, pridobljenimi v kakovostnih akademskih okoljih doma,  kakor v tujini. Pedagoško delo v izobraževalnih programih poteka v manjših skupinah, kar pomeni veliko prednost, saj je študent bolj neposredno voden s strani visokošolskih učiteljev in mentorjev v kliničnem okolju. Fakulteto odlikujejo kakovostni študijski programi in praktična uporabnost pridobljenega znanja.

Fakulteta gradi partnerski odnos s študenti na osnovi njihovega aktivnega vključevanja v izvajanje študijskih programov. Fakulteta se razlikuje od ostalih, saj združuje vsebine zdravstvenih in socialnih ved, ki jih je v praksi pogosto težko razmejevati.