Spoštovani in dragi bodoči študenti/študentke, 
 
Odločitev za vpis na študij s področja zdravstvenih ved pomeni za posameznika velik izziv. Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je samostojni visokošolski zavod in deluje od leta 2009. Po številu vpisanih študentov na področju zdravstvenih ved smo majhen visokošolski zavod, vendar z veliko prednostjo. Naša prednost je zraven majhnosti, ki nam omogoča poznavanje in posvečanje slehernemu študentu še kompetentnost, etičnost, profesionalnost, prijaznost in srčnost. Prepoznavni smo tako v slovenskem prostoru, kakor v tujini, saj smo povezali evropske strategije znanosti in visokega šolstva.                             

Ves čas svojega delovanja si prizadevamo za visoko kakovost izobraževanja na dodiplomskem in podiplomskem študijskem programu. Tesno sodelujemo s kliničnim okoljem v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih, kjer študenti pridobivajo bogata znanja za obravnavo posameznikov in skupin z vsemi posebnostmi. Naši visokošolski učitelji so izjemni strokovnjaki z bogatimi pedagoškimi in raziskovalnimi izkušnjami, zato so naši diplomanti opremljeni z etičnimi vrednotami in kompetencami v skladu z EU direktivo ter sodobnimi, uporabnimi znanji za delo v kliničnem okilju.

Vabimo vas, da se nam pridružite, prepričani smo, da vam bo študij, to pomembno poglavje v življenju slehernega človeka, ostal v trajnem spominu.
 
Pridite in postanite del naše zgodbe.

prof. Doctor of Health Sciences, Republika Finska, Danica Železnik