Priprava na vstop na trg dela je v veliki meri odvisno od tega, v kolikšni meri se posameznik naj pripravi. 

Karierni center Fakultete za zdravstvene in socialne ved zagotavlja študentom in diplomantom celostno podporo pri študijskem in kariernem odločanju. Osnovno poslanstvo centra je organizacija izobraževanj / izpopolnjevanj v okviru vseživljenjskega izobraževanja, karierno svetovanje zaposlenim in študentom ter aktivno povezovanje z zdravstvenimi in socialnimi zavodi v regiji delovanja in širše. Karierni center predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto ter potencialnimi delodajalci.

Namen Kariernega centra je ustvariti celostno podporo študentom na njihovi študijski in karierni poti. Služi kot orodje za uspešen prehod v prvo zaposlitev, saj preko najrazličnejših delavnic, predstavitev poklicev in svetovanj karierno osvešča študente ter jim nudi dodatna praktična znanja, s čimer delodajalcem zagotavlja kakovosten kader.

Aktualni dogodki

Karierni center organizira spletni seminar z naslovom  USTVARJALNOST VS KARIERA  dne 15. 2.2021 s pričetkom ob 10 uri.

Vljudno vabljeni na povezavi Zoom.

Meeting ID: 954 9748 2161
Passcode: 594074