Upravni odbor je organ upravljanja fakultete.

doc. dr. Silva Roncelli Vaupot (predsednica, predstavnica ustanovitelja)

Danica Repas (predstavnica ustanovitelja)

mag. Jurij Hudopisk (predstavnik zaposlenih)

Rok Švab (predstavnik študentov 2021/2022)