Upravni odbor je organ upravljanja fakultete.

doc. dr. Silva Roncelli Vaupot (predsednica, predstavnica ustanovitelja)

Danica Repas (predstavnica ustanovitelja)

mag. Jurij Hudopisk (predstavnik zaposlenih)

Manja Kotnik Gerold (predstavnik študentov 2023/2024)