Študentski svet je organ študentov fakultete.

Študentski svet v študijskem letu 2023/2024

Jerneja Bricman - predsednica

Manja Kotnik Gerold- podpredsednica

Veronika Ridl

Anže Jelenc

Andreja Tič

Anita  Nabernik