Študentski svet je organ študentov fakultete.

Študentski svet v študijskem letu 2022/2023

1. letnik ZN VS: Jan Pušnik (predsednik), Elizabeta Vrunč

2. letnik ZN VS: Ines Dirntiš  

3. letnik ZN VS:  Simon Plečko, Vanessa Goropevšek

Študenti MAG ZV: Manja Kotnik Gerold, Tanja Tatjana Mernik Podjed

1. letnik FT VS: Elena Likavec, Jernej Bricman