Študentski svet je organ študentov fakultete.

Študentski svet v študijskem letu 2021/2022

1. letnik ZN VS: Ines Dirntiš, Žiga Kamnik Šerbinek

2. letnik ZN VS: Primož Dreo, Rok Švab (predsednik)  

3. letnik ZN VS: Manja Kotnik Gerold, Lucija Rebernik

Študenti MAG ZV: Suzana Rejak Breznik, Belinda Bošnjak