Senat je najvišji strokovni organ fakultete.

Senat fakultete sestavljajo člani akademskega zbora fakultete, visokošolski učitelji, ki so nosilci ali soizvajalci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študentje.

Član senata po funkciji je dekan fakultete.

Člani senata za obdobje 2018-2022 so:

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik, dekanica

doc. dr. Martin Marinšek

pred. mag. Simona Svetina Apat

pred. Janez Pucelj, dr. med. spec.

pred. mag. Breda Koban

pred. Janja Pungartnik, mag.

pred. Frančiška Šumečnik

Predstavnika študentov v študijskem letu 2021/2022

Žan Čander (študent 2021/2022)

Rok Švab (študent 2021/2022)

 

KOMISIJE SENATA:

Komisija za študijske zadeve:

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik

 pred. Janja Pungartnik, mag.

pred. Frančiška Šumečnik

Rok Švab (predstavnika študentov 2021/2022)

 

Komisija za kakovost:

pred. mag. Breda Koban

mag. Jurij Hudopisk (predstavnik zaposlenih)

Lucija Rebernik (predstavnica študentov 2021/2022)

 

Disciplinska Komisija:

doc. dr. Mateja Berčan, predsednica

pred. Frančiška Šumečnik, namestnica predsednice

pred. Karmen Panikvar, članica

pred. Janja Pungartnik, mag., namestnica članice

Manja Kotnik Gerold (predstavnica študentov (2021/2022)

Lucija Rebernik (namestnica predstavnice študentov 2021/2022)