Senat je najvišji strokovni organ fakultete.

Senat fakultete sestavljajo člani akademskega zbora fakultete, visokošolski učitelji, ki so nosilci ali soizvajalci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študentje.

Član senata po funkciji je dekan fakultete.

Člani senata za obdobje 2022-2026 so:

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik, dekanica

pred. Tina Vetter, mag.

pred. Janja Pungartnik, mag.

pred. Janez Pucelj, dr. med. spec.

viš. pred. Neda Hudopisk, dr. med. spec.

pred. mag. Simona Svetina Apat

pred. Domen Šerdoner

Predstavnika študentov v študijskem letu 2022/2023

Manja Kotnik Gerold (študentka 2022/2023)

Jan Pušnik (študent 2022/2023)

 

KOMISIJE SENATA:

Komisija za študijske zadeve:

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik

 pred. Janja Pungartnik, mag.

pred. Frančiška Šumečnik

Jan Pušnik (predstavnika študentov 2022/2023)

 

Komisija za kakovost:

-pred. Tina Vetter, mag.

doc. dr. Tanja Žmauc

pred. Alen Kapel

mag. Jurij Hudopisk (predstavnik zaposlenih)

Manja Kotnik Gerold (predstavnica študentov 2022/2023)

Elena Likavec (predstavnica študentov 2022/2023)

Vanessa Goropevšek (predstavnica študentov 2022/2023)

 

Disciplinska Komisija:

doc. dr. Mateja Berčan, predsednica

pred. Frančiška Šumečnik, namestnica predsednice

pred. Karmen Panikvar, članica

pred. Janja Pungartnik, mag., namestnica članice

Manja Kotnik Gerold (predstavnica študentov (2022/2023)

Mateja Vidovič (namestnica predstavnice študentov 2022/2023)