Senat je najvišji strokovni organ fakultete.

Senat fakultete sestavljajo člani akademskega zbora fakultete, visokošolski učitelji, ki so nosilci ali soizvajalci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov in študentje.

Član senata po funkciji je dekan fakultete.

Člani senata za obdobje 2022-2026 so:

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik, dekanica

pred. Tina Vetter, mag.

pred. Janja Pungartnik, mag.

pred. Janez Pucelj, dr. med. spec.

viš. pred. Neda Hudopisk, dr. med. spec.

pred. mag. Simona Svetina Apat

pred. Domen Šerdoner

Predstavnika študentov v študijskem letu 2023/2024

Manja Kotnik Gerold (študentka 2023/2024)

Elena Likavec (študent 2022/2023)

 

KOMISIJE SENATA:

Komisija za študijske zadeve:

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik

 pred. Janja Pungartnik, mag.

pred. Tina Vetter

Andreja Tič (predstavnica študentov 2023/2024)

 

Komisija za kakovost:

-pred. Tina Vetter, mag.

doc. dr. Tanja Žmauc

pred. Alen Kapel

mag. Jurij Hudopisk (predstavnik zaposlenih)

Manja Kotnik Gerold (predstavnica študentov 2023/2024)

Anita Nabernik (predstavnica študentov 2023/2024)

Anže Jelenc (predstavnik študentov 2023/2024)

 

Disciplinska Komisija:

doc. dr. Mateja Berčan, predsednica

pred. Tina Vetter, namestnica predsednice

pred. Karmen Panikvar, članica

pred. Janja Pungartnik, mag., namestnica članice

Elena Likavec (predstavnica študentov (2023/2024)

Anita Nabernik (namestnica predstavnice študentov 2023/2024)