Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci fakultete.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov.

Predstavniki študentov 2022/2023:

Manja Kotnik Gerold

Vanessa Goropevšek

Elena Likavec

Jan Pušnik

Mateja Vidovič

Plečko Simon

Tanja Tatjana Mernik Podjed

Jerneja Bricman

Ines Dirntiš