Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci fakultete.

Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov.

Predstavniki študentov 2019/2020:

Lucija Rebernik , Manja Kotnik Gerold , Tadeja Domadenik, David Kuzmič, Belinda Bošnjak, Tanja Tatjana Mernik Podjed, Dijana Ćošić, Edina Suljkanović