Vodstvo

Habilitacijski naziv: Redni profesor za področje klinične psihologije
E-pošta: peter.praper@guest.arnes.si
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Osebna bibliografija COBISS

Nosilec predmeta

  • Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu
     

prof. dr. Peter Praper

prof. dr. Peter Praper

Redni prof. dr. Peter Praper, je doktor psiholoških znanosti, specialist klinične psihologije, supervizor, skupinski analitik in terapevt za osebno izkušnjo ter redni profesor za klinično psihologijo na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je eden od ustanoviteljev Inštituta za klinično psihologijo in psihoterapijo (IKPP).

Diplomiral je na Oddelku za psihologijo, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 1968. Zaposlil se je v Zdravstvenem domu v Mariboru, kjer je bil eden od ustanoviteljev prvega dispanzerja za psihohigieno v osnovnem zdravstvu v takratni Jugoslaviji. Tam je tudi specializiral klinično psihologijo. V letih 1970 do 1980 je razvil preventivni psihološki presejalni postopek SPP-3, ki je del nacionalnega programa zdravstva že 35 let. Na osnovi prospektivne raziskave prediktorjev nevrotičnega razvoja v okviru tega dela je leta 1983 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani tudi doktoriral. V letih 1989 do 1994 je opravil subspecialistični študij iz skupinske analize pri Londonskem inštitutu za skupinsko analizo in po diplomi postal redni član Group-analytic Society London. Ima evropsko diplomo EFPA in naziv psihoterapevta in je s tem uvrščen v evropski register psihoterapevtov.

Prof. Praper je avtor treh monografij in treh učbenikov s področja psihoterapije in je urednik 9 znanstvenih monografij s tega področja, na osnovi psihoterapevtskega bienala Bregantovi dnevi, Združenja psihoterapevtov Slovenije, za katero je prav avtor dal pobudo. Objavil je številne članke v domačih in tujih znanstvenih revijah.

Je redni član mednarodnih in nacionalnih združenj s področja klinične psihologije in psihoterapije, v katerih je opravljal mnoge pomembne funkcije. Tako je že 15. leto tudi član (in en mandat bil predsednik) stalne komisije za psihoterapijo pri Evropski federaciji združenj psihologov; v tej vlogi je tudi pobudnik urejanja zakonske podlage za verifikacijo poklicnega nivoja psihoterapevta.

Po številnih priznanjih doma je leta 2004 prejel tudi srebrno plaketo IAGP (International Association of Group Psychotherapists).
Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je prestojnik Katedre za družbene vede in nosilec predmeta Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu.

Sodelavci