Sodelavci

Habilitacijski naziv: viš. pred.
Telefon: 01 5438 197
E-pošta: cvetka.gregorc@ztm.si
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Osebna bibliografija COBISS

Nosilec predmeta

  • Transfuziologija

 

viš. pred. mag. Cvetka Gregorc

viš. pred. mag. Cvetka Gregorc

Mag. Cvetka Gregorc je zaključila visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega na Visoki šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani (danes Fakulteta za zdravstvo). Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobila univerzitetno izobrazbo in postala profesorica zdravstvene vzgoje. Z magistrskim študijem »Splošni kadrovski management« na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju si je leta 2009 pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti.

Svojo poklicno pot je pričela kot višja medicinska sesta pri anesteziji na Inštitutu za anesteziologijo v Kliničnem centru v Ljubljani, v bolnišnici dr. Petra Držaja. Strokovni izpit je opravila v Centralni enoti intenzivne terapije v Kliničnem centru v Ljubljani. Zadnjih 20 let je zaposlena na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani. Od leta 2000 je vodja Službe za izobraževanje. Sodeluje pri načrtovanju, organizaciji, izvedbi in evalvaciji dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja iz transfuzijske medicine za vse profile zdravstvenih delavcev. Vodi klinično prakso na področju transfuzijske medicine za študente zdravstvene nege z Zdravstvene fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvo Jesenice in Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec.

Na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani je habilitirana v naziv višje predavateljice za področje Zdravstvena nega. Na Zdravstveni fakulteti Ljubljana in Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec ima predavanja s področja transfuzijske medicine pri predmetu Diagnostično terapevtski program. 10 let je bila članica izvršnega odbora Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za anesteziologijo, intenzivno terapijo in transfuziologijo. V okviru Sekcije je delovala tudi kot članica delovne skupine za izobraževanje in strokovnega odbora pri organizaciji strokovnih srečanj. Večkrat je bila tudi urednica zborrnika predavanj strokovnih srečanj Sekcije. S predavanji na strokovnih srečanjih in objavljanjem prispevkov v strokovnih revijah si prizadeva za prepoznavnost dela medcinskih sester v transfuzijski dejavnosti v stroki zdravstvene nege in v širši javnosti.

Njeno raziskovalno področje je zdravstvena nega, izobraževalna dejavnost in medpoklicno sodelovanje v transfuzijski dejavnosti.