Sodelavci

Habilitacijski naziv: redni profesor
E-pošta: [email protected]
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Osebna bibiliografija COBISS

Predmet

•Zdravstvena in socialna gerontologija in geriatrija

prof. dr. Zmago Turk, dr. med., spec.

prof. dr. Zmago Turk, dr. med., spec.

Redni profesor dr. Zmago Turk je 1971 diplomiral na Medicinski fakulteti Univerze v Reki na Hrvaškem in 1975 opravil specialistični izpit iz fizikalne medicine in rehabilitacije v Zagrebu. Nato je nadaljeval s podiplomskim študijem iz revmatologije v Beogradu in Igalu. 1985 leta je opravil specialistični izpit iz akademske specializacije revmatologije na Medicinski fakulteti Sveučilišta v Zagrebu. V istem letu je opravil tudi magisterij na omenjeni fakulteti ter 1998 še doktorat.

V letih 1975 do 1985 je bil predstojnik Službe za fizikalno medicino in rehabilitacijo v Zdravstvenem domu Maribor. Od leta 1985 do 2009 pa je bil predstojnik Oddelka za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Splošne bolnišnice v Mariboru.

Bogate strokovne izkušnje deli med študenti na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je tudi predstojnik Katedre za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. Hkrati predava še na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, na Alma Mater Europea ECM Maribor in Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec predava v okviru magistrskega študijskega programa Zdravstvene vede predmet Zdravstvena in socialna gerontologija in geriatrija.

Dr. Zmago Turk je bil v letu 1985 imenovan za svetnika na Ministrstvu za zdravje, 1987 je prejel častni naziv primarij, 2004 je postal zaslužni član Zdravniške zbornice Slovenije, v 2006 pa častni član Zdravniškega društva Slovenije. Leta 2008 je prejel Red za zasluge RS in v letu 2009 postal višji svetnik pri Ministrstvu za zdravje. Je član Sekcije za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Upravnega odbora Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, ustanovitveni člani Sekcije za akupunkturo in tradicionalno medicino, član UO sekcije za akupunkturo, ustanovni član Lions kluba Maribor – piramida, član EULAR (International Rehabilitation Association), član IRMA, član IPPNW, član American association for rehabilitative medicine, član izvršnega odbora Evropskega združenja za integrativno medicino, član uredniškega odbora Zdravniški vestnik in recenzent časopisa Fizikalna i rehabilitacijska medicina, Zagreb. Poleg tega je predsednik Odbora za investicije v javne zavode na Ministrstvu za zdravje.