Sodelavci

Habilitacijski naziv: Predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega
E-pošta: tina.vetter@sb-sg.si
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti
Osebna bibliografija COBISS

Nosilka predmetov

  • ZNKB – del predavanj pri predmetu Zdravstvena nega kirurškega bolnika

pred. Tina Vetter, mag. zdr. nege

Pred. Tina Vetter je srednjo zdravstveno šolo v letu 1997 zaključila v Slovenj Gradcu in nadaljevala študij na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. V letu 2001 si je pridobila naslov diplomirana medicinska sestra. V letu 2013 je zaključila še podiplomski študij iz managementa na Univerzi v Udinah v Italiji, leta 2015 pa je magistrirala na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in si pridobila naslov magistrica zdravstvene nege. Kot aktivna udeleženka je sodelovala na različnih seminarjih, kor pasivna pa na številnih simpozijih in kongresih.

Svojo kariero je gradila na sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva, na kirurškem področju, kjer je na različnih oddelkih (kirurgija, travmatologija, ortopedija) pridobivala bogata znanja, izkušnje in veščine. Od leta 2015 opravlja funkcijo pomočnice direktorja za področje zdravstvene in babiške nege in oskrbe.

Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja del predavanj pri predmetu Zdravstvena nega kirurškega bolnika.