Sodelavci

Habilitacijski naziv: Predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega
Telefon: 031 346 622
E-pošta: tanjatki@gmail.com
Govorilne ure:

pred predavanji, ali po dogovoru po e-pošti

Osebna bibliografija COBISS

Predmet

  • Zdravstvena nega v patronažnem varstvu.

pred. Tatjana Geč

pred. Tatjana Geč

Tatjana Geč je zaključila študij na Univerzi v Ljubljani, Višji šoli za zdravstvene delavce Ljubljana in Univerzi v Mariboru, Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Bila je zaposlena v Zdravstvenem domu Maribor, nazadnje kot direktorica Organizacijske enote Patronažno varstvo in vodja Kolaborativnega centra Svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego Maribor. Sedaj je zaposlena v DOSOR-ju, Domu starejših občanov Radenci kot vodja zdravstvene nege. Na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec je habilitirana v naziv predavateljica za področje zdravstvene nege. Je nosilka predmeta Patronažna in dispanzerska zdravstvena nega. Njeno raziskovalno področje so negovalne diagnoze in patronažna zdravstvena nega. Izdala je več priročnikov: Specifične negovalne diagnoze v patronažnem varstvu. Maribor,1997; Specifične negovalne diagnoze v patronažnem varstvu II. del. Maribor, 1997; Specifične negovalne diagnoze v patronažni zdravstveni negi : priročnik. Maribor, 2002.
Zaradi narave dela je imela možnost spoznati različna delovna okolja v Sloveniji in izven nje: Makedonija, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, Kirgistan, Uzbekistan, Škotska, Tajska, Taiwan, Združene države Amerike, Nizozemska, Italija, Avstrija, Mađžarska, Danska in Švica. V teh državah je spoznavala primarno zdravstveno nego, bolnišnično zdravstveno nego in zdravstveno nego v domovih za starejše, zdraviliščih, hospicih in podobnih institucijah. V teh državah je tudi aktivno sodelovala z referati, predavanji, učnimi delavnicami.


Od ustanovitve Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Maribor in Visoke šole za zdravstvo Izola je sodelovala v učnem programu kot predavateljica. Ima 18 let delovnih izkušenj s študenti, prav tako pa predava tudi v tujini trenutno v Taiwan-u in je sodelovala pri izdelavi študijskih programov preko Svetovne zdravstvene organizacije.