Sodelavci

Habilitacijski naziv: Predavateljica za predmetno področje Sociologija
Telefon: 051413028
E-pošta: [email protected]
Govorilne ure:

pred predavanji, izpitnimi roki in po dogovoru po e-pošti
Osebna bibliografija COBISS

Nosilka predmeta

  • Sociologija zdravja in bolezni

pred. mag. Simona Svetina Apat

Mag. Simona Svetina Apat, univ.dipl.soc.del. je zaključila študij na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani leta 1994. Na Fakulteti za družbene vede je uspešno končala leta 2001 magistrski študij, smer sociologija – socialno delo v skupnosti. Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je habilitirana v naziv predavateljice za področje sociologije in socialno delo. Je nosilka predmeta sociologija zdravja in bolezni. Je članica Razširjenega strokovnega kolegija za socialno delo v zdravstveni dejavnosti na Ministrstvu za zdravje.