Sodelavci

Habilitacijski naziv: Predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega
Telefon: 040 780 422
E-pošta: breda.koban@triera.net
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Osebna bibliografija COBISS

 

Nosilka predmetov

  • Kakovost v zdravstveni negi ( (izbirni predmet)
  • Komunikacija in medsebojni odnosi v zdravstveni negi in zdravstvu (izbirni predmet)
  • Organizacija zdravstvene nege in management
  • ZN - Komunikacija v zdravstveni negi (soizvajalka)

pred. mag. Breda Koban

pred. mag. Breda Koban

Mag. Breda Koban je zaključila študij na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Zaposlena je bila v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor do leta 2007, ko se je upokojila. 

Na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je bila habilitirana v naziv predavateljica za področje zdravstvene nege. Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je nosilka predmetov Kakovost v zdravstveni negi, Komunikacija in medsebojni odnosi v zdravstveni negi in zdravstvu in Organizacija zdravstvene nege in management. V okviru predmeta Zdravstvena nega izvaja seminarske vaje pri predmetu Komunikacija v zdravstveni negi.  

Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec je predstojnica Katedre za zdravstvene in socialne vede.