Sodelavci

Habilitacijski naziv: Predavateljica za predmetno področje Zdravstvena nega
E-pošta: ivanka.videcnik@ukc-mb.si
Govorilne ure:

Govorilne ure: po predhodnem dogovoru po e-pošti
Osebna bibliografija COBISS

Nosilka predmetov

  • ZNOMZ – Zdravstvena nega v odnosu do mentalnega zdravja

pred. Ivanka Videčnik

Pred. Ivanka Videčnik je leta 2000 diplomirala na Visoki šoli zdravstveni šoli Univerze v Mariboru in si pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Študij je nadaljevala na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in si leta 2011 pridobila naziv univerzitetni diplomirani organizator dela.

Zaposlila se je v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor na oddelku za psihiatrijo, kjer od leta 2010 opravlja tudi dela in naloge strokovne vodje na pshiatričnem področju zdravstvene nege. V okviru svojih del in nalog skrbi tudi za uvajanje in usposabljanje novosprejetih delavcev.

Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec izvaja predmet Zdravstvena nega v odnosu do mentalnega zdravja.