Sodelavci

Habilitacijski naziv: Predavatelj za predmetno področje Zdravstvena nega
E-pošta: [email protected]
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Nosilec predmeta

  • Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo: - Zdravstvena nega kirurškega bolnika
  • Zdravstvena nega v intenzivni enoti

pred. Igor Robert Roj

pred. Igor Robert Roj

Igor Robert Roj, dipl. zn., univ. dipl. org., je zaključil visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru (sedaj Fakulteta za zdravstvene vede). Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, si je pridobil univerzitetno izobrazbo. Je študent podiplomskega znanstvenega magistrskega študija na Fakulteti za management, Univerze na Primorskem, kjer zaključuje študij s področja splošnega managementa.

Leta 1996 se je zaposlil v Splošni bolnišnici Maribor (sedaj Univerzitetni klinični center Maribor). Od 2004 je na delovnem mestu Strokovni vodja zdravstvene nege Klinike za kirurgijo. Leta 2005 je bil habilitiran v naziv predavatelj za predmetno področje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Leta 2010 je bil ponovno habilitiran v omenjeni naziv, na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, kjer je nosilec predmeta Zdravstvena nega kirurškega bolnika in Zdravstvena nega v intenzivni enoti.