Sodelavci

Habilitacijski naziv: Visokošolska učiteljica predavateljica za predmetno področje zdravstvena nega
E-pošta: [email protected]
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Predmet

  • Prehrana in dietetika

pred. Danica Repas, spec.

pred. Danica Repas, spec.

Danica Repas, dipl. m.s.,specialistka klinične dietetike je diplomirala na Fakulteti za zdravstvene vede Maribor. Na isti fakulteti je opravila specializacijo iz klinične dietetike in pridobila naziv specialistka klinične dietetike.

Zaposlena je v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec, sprva je delala kot medicinska sestra v ambulanti in dispanzerju, potem je bila koordinatorka in izvajalka zdravstveno-vzgojnih programov za odraslo populacijo - CINDI program, opravila tudi šolo za promocijo zdravja in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni v osnovnem zdravstvu in družinski medicini, opravila module za delo v Referenčni ambulanti, kjer je tudi delala. Je mentorica dijakom in študentom zdravstvene nege, tudi inštruktorica Nordijske hoje. 12 let je bila članica Izvršnega odbora sekcije MS in ZT v Splošni medicini z aktivno udeležbo na seminarjih (predavanja, delavnice, organizacija seminarjev).

Zadnja leta opravlja delo pomočnice direktorice za Zdravstveno nego v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.
Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec kot predavateljica izvaja predmet Prehrana in dietetika.