Sodelavci

Habilitacijski naziv: Izredna profesorica za predmetno področje Zdravstvene vede
E-pošta: helena.blazun@fzsv.si
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Osebna bibliografija COBISS

izr. prof. dr., DHSc (Republika Finska) Helena Blažun Vošner

izr. prof. dr., DHSc (Republika Finska) Helena Blažun Vošner

Izredna profesorica dr., DHSc (Republika Finska) Helena Blažun Vošner je pridobila prvi doktorat na Univerzi v Mariboru iz področja Organizacije in managementa, v avgustu leta 2013 pa je zaključila še doktorat na University of Eastern Finland iz področja Zdravstvenih ved, njena glavna tematika doktorata pa je bila v povezavi z informacijsko tehnologijo in starostniki in kako le ta lahko vpliva na njihovo višjo kakovost življenja. V okviru projekta z naslovom “Distant e-learning for nursing education – DENED” je pridobila šolnino za preddoktorski študij na prestižni Johns Hopkins University School of Nursing in kot študentka sodelovala v okviru programa Technology Fellowship, ki je bil financiran s strani Center for Educational Resources at Homewood. V okviru študija in pod mentorstvom prof. dr. Patricie A. Abbott and Krysie Hudson je izdelala računalniški modul “The Virtual Teaching Assistant”. Vrsto let je opravljala funkcijo predstojnice Centra za mednarodno dejavnost na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Prav tako je od leta 2003 opravljala funkcijo Erasmus koordinatorice v okviru študentske, profesorske mobilnosti in mobilnosti zaposlenih. Izr. prof. dr., DHSc (Republika Finska) Helena Blažun Vošner je objavila številne znanstvene in strokovne članka, od katerih so bili številni objavljeni v revijah z visokim faktorjem vpliva, kot npr. Computers in Human Behavior, Nursing Ethics, Nurse education today, itd. V večini so objavljeni članki iz področij zdravstvenih ved, zdravstvene informatike, bibliometrike, zdravstva ipd. Helena Blažun Vošner je prav tako sodelovala kot raziskovalka in vodja številnih mednarodnih, nacionalnih in bilateralnih projektov, ki so v povezavi s področjem, ki ga razvija in sicer:

 • Erasmus transverzalni projekt “Promoting the improvement of elderly ICT skills and well-being by inter-generational and multi-sectoral education- PRIMER – ICT” – vodja projekta, raziskovalka (2009-2010);
 • Erasmus multilateralni projekt “ Joint development of online gerontological master degree programme – GEROM” - vodja projekta, raziskovalka (2007-2010);
 • Evropska komisija; Public Health Project “Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, Inequality and Sustainability - Health PRO Elderly” - vodja projekta, raziskovalka (2005-2008);
 • Specifični transverzalni projekt “[Breaking the Taboo Two] – Developing and testing tools to train the trainer” – vodja projekta, raziskovalka (2009-2011);
 • Programska skupina “Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja” (ARRS) (2003 - 2007);
 • Erasmus projekt “Caring for the older person: The Development of a “Living Curriculum” – član projekta, pomoč pri vodenju projekta (2001- 2003);
 • Leonardo da Vinci projekt “Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU” – vodja projekta, raziskovalka (2005-2007);
 • Bilateralni projekt z ZDA (2006) “Distant e-learning for nursing education DENED” – glavna raziskovalka (2006);
 • Bilateralni projekt z Grčijo “Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses “ – raziskovalka (2007);
 • Bilateralni projekt z Avstrijo “ePPAC: E-learning platform for palliative care “ - vodja projekta, raziskovalka (2008);
 • Bilateralni projekt z Madžarsko “Computer supported continuous distant learning for health workers – CONDEL “ - vodja projekta, raziskovalka (2009);
 • Nacionalni projekt “Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen” - vodja projekta, raziskovalka (2007);
 • Nacionalni projekt “E-education in ecology” - vodja projekta, raziskovalka (2008);
 • 7 Okvirni program “Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 – SMILES” – raziskovalka (2008-2011);
 • Leonardo da Vinci projekt “Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation – Hygtrain” – raziskovalka (2007-2009);
 • Leonardo da Vinci projekt “Older people and technological innovations - OPT-IN” – vodja projekta, raziskovalka (2009-2010);
 • Bilateralni projekt z ZDA “IQ - ECES: Improving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education – vodja projekta, raziskovalka (2009-2010);Bilateralni projekt z Japonsko “Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) - raziskovalka (2009-2010);
 • Bilateralni projekt s Finsko “Architecture of on-line social services for elderly – OL-SAFE – vodja projekta, raziskovalka (2009-2010);
 • Bilateralni projekt s Finsko “ARM-Advanced research methods for evidence based health care« – raziskovalka (2011-2012);
 • Bilateralni projekt z ZDA (2011_2012) »Introducing high fidelity simulations in nursing education: IN - SUN« – raziskovalka (2011-2012);

V okviru organizacije in vodenja intenzivnega programa z naslovom »Health living – HEALTH« v letih 2008 in 2009 je bila izr. prof. dr., DHSc (Republika Finska) Helena Blažun Vošner nagrajena z nacionalno nagrado Jabolko kakovosti. Njen glavni raziskovalni interes je področje zdravstvenih ved, zdravstvene informatike s poudarkom na starostnikih in posameznikih s kroničnimi boleznimi, informatiko, zdravstvenih servisih, koprodukciji zdravja, javnem zdravstvu, prav tako pa ima veliko izkušenj pri vodenju raziskovalnih projektov.