Sodelavci

Habilitacijski naziv: Docentka za predmetno področje Organizacija in management
Telefon: 031 672 790
E-pošta: [email protected]
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Nosilka predmeta

  • Management človeških virov

doc. dr. Silva Roncelli Vaupot

doc. dr. Silva Roncelli Vaupot

Dr. Silva Roncelli-Vaupot je upokojenka. V svoji 41-letni karieri je opravljala več vodstvenih funkcij. V obdobju zadnjih desetih let je bila direktorica in dekanica Visoke šole za tehnologijo polimerov ter direktorica Koroškega višje in visokošolskega središča. Poleg tega je bila v tem obdobju aktivna na področju razvoja človeških virov v Centru odličnosti Polimerni materiali in tehnologije PoliMaT, kjer je vodila projekt s področja izobraževanja in razširjanja znanja ter bila tudi članica strokovnega / znanstvenega sveta. Prav tako je vodila odbor za razvoj človeških virov pri Regionalni razvojni agenciji Koroške. Znanstveni magisterij in doktorat znanosti s področja Managementa v izobraževanju si je pridobila na Manchaster Metropolitan University v Veliki Britaniji. Prve vodstvene izkušnje in izkušnje dela z zaposlenimi si je pridobivala ves čas svoje kariere, najprej kot šolska svetovalne delavka, kasneje kot ravnateljica in direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec, ki je pod njenim vodstvom v sedmih letih zrasel iz 19 v 59 oddelkov in zaposloval 130 ljudi. Sodelovala je nastajanju in delovanju Šole za ravnatelje in je v njej predavala in ob bila tudi višja predavateljica na Fakulteti za management v Kopru. Predavala je tudi na Visoki šoli za tehnologijo polimerov in na Visoki šoli za zdravstvene vede. Ob svojem takratnem delu je leta 2000 vzpostavila delovanje in vodila največji center za izobraževanje odraslih na Koroškem – MOCIS, Centra za izobraževanje odraslih. Po letu 2004 je bila direktorica KOVIVIS-a in je vodila razvoj terciarnega izobraževanja na Koroškem. Od leta 2004 se je pod njenim vodstvom razvila fakulteta za tehnologijo polimerov, ki ima trenutno akreditirane tri dodiplomske in en podiplomski študijski program, Visoka šola za zdravstvene vede in Visoka šola Ravne. Hkrati pa je vodila in koordinira številne nacionalne in mednarodne projekte. Raziskuje predvsem področje managementa človeških virov ter redno objavlja strokovne in znanstvene prispevke s področij managementa človeških virov, vodenja in komuniciranja, kar je razvidno iz njene bibliografije.