Sodelavci

Habilitacijski naziv: Docentka za predmetno področje Socialna gerontologija, asistent za področje Zdravstvena nega
E-pošta: mateja.bercan@siol.net
Govorilne ure:

po predhodnem dogovoru po e-pošti

Osebna bibliografija COBISS

 

Predmet

  • Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo
  • Obravnava uporabnikov storitev patronažne dejavnosti

doc. dr. Mateja Berčan

doc. dr. Mateja Berčan

Doc. dr. Mateja Berčan je diplomirala na Visoki zdravstveni šoli Univerze v Mariboru. Opravila je specializacijo iz gerontološke zdravstvene nege in magisterij iz zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze Maribor. Doktorirala je na Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, smer Socialna gerontologija. 

Zaposlena je kot patronažna medicinska sestra s koncesijo. Na Direkciji ZZZS je pogodbenik za izvajanje finančno-medicinskih nadzorov s področja patronaže in zdravstvene nege na domu ter zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih in nadzornik za izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. Je predsednica IO Združenja ZPMS Slovenije in članica IO sekcije patronažnih medicinskih sester pri Zbornici-Zvezi. 

Habilitirana je v naziv docentke za področje Socialne gerontologije na Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor in v naziv asistent za področje Zdravstvene nege na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Predava v programu primarne preventive za 3. življenjsko obdobje in v programu za družinske oskrbovalce pri Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani. Na Alma Mater Europaea – Evropski center kot visokošolski učitelj izvaja predmet Paliativna oskrba, na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec pa izvaja predmet Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo.