Vodstvo

Habilitacijski naziv: Redna profesorica za predmetno področje Zdravstvene vede in Gerontologija
Telefon: 02 884 11 16
E-pošta: dekanica@fzsv.si
Govorilne ure:

vsak torek od 12.00 do 14.00 ure po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Osebna bibliografija COBISS

Nosilka predmetov

  • Zdravstvena nega
  • Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodaja
  • Supervizija v zdravstveni negi
  • Izbrana poglavja etike v praksi zdravstvene nege
  • Izbrana poglavja iz supervizije

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik

prof. dr. (Republika Finska) Danica Železnik

Prof. dr., Republika Finska, Danica Železnik je dekanica in predstojnica Raziskovalnega inštituta na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec. Na navedeni šoli je nosilka predmetov Zdravstvena nega 1, Etika s filozofijo zdravstvene nege in zakonodajo ter predmeta Supervizija v zdravstveni negi. Je tudi predstojnica Oddelka za zdravstveno nego na Evropskem središču Maribor in visokošolska učiteljica.

Doktorat s področja zdravstvenih ved si je pridobila na Medicinski fakulteti na Univerzi v Oulu na Finskem. Leta 2003 si je prva v Sloveniji pridobila specializacijo iz gerontološke zdravstvene nege in rehabilitacije na Univerzi v Oslu na Norveškem.

Kot gostujoča predavateljica sodeluje na različnih univerzah: na Univerzi v Mostarju na Fakulteti za zdravstvene studije in na Medicinski fakulteti, kjer je predavateljica na podiplomskem magistrskem študijskem programu, na Univerzi v Oslu in na Univerzi na Primorskem. V mesecu januarju 2011 ji je Medicinska fakulteta Osijek podelila naziv gostujoče profesorice.

Je soavtorica prvega in edinega visokošolskega učbenika »Standardov aktivnosti zdravstvene nege« v slovenskem prostoru ter učbenika »Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika«, ki sta temeljna učbenika za študij zdravstvene nege in v veliko pomoč medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom v kliničnem okolju, kakor tudi predavateljem zdravstvene nege. Je mentorica in somentorica številnim študentom zdravstvene nege pri diplomskih kakor, specialističnih in magistrskih delih. Njena osebna bibliografija šteje preko 780 bibliografskih enot.
Aktivno se vključuje v delo Zbornice zdravstvene nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, kjer že več let vodi skupino za oblikovanje kompetenc na različnih strokovnih področjih in je aktivna članica pri Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor, kjer je predsednica razsodišča.

Sodelavci