Namen raziskovanja na področju zdravstvenih in socialnih ved je razvijati znanja, ki podpirajo in usmerjajo njegov razvoj. Raziskovanje omogoča izboljševanje kakovosti in ni namenjeno samo razvoju teoretičnih znanj, ampak mora biti usmerjeno predvsem v izboljšanje klinične prakse na področju zdravstvene in socialne dejavnosti. Fakulteta je usmerjena v projektno raziskovalno delo in pripravlja projektne ideje ter se prijavlja na različne razpise. Projekti, ki jih je izvedla fakulteta imajo različne značaje (znanstvenoraziskovalni, izobraževalni,  strokovni nacionalni in mednarodni.

Fakulteta v projektno delo vključuje študente prve in druge stopnje in s tem zagotavlja razvijanje  strokovnih  in znanstvenoraziskovalnih  kompetenc. Izsledke raziskav visokošolski učitelji vključujejo v vsebine izobraževalnih programov. Raziskovalci se vse bolj usmerjajo na področje preventive, gerontologije in dolgotrajne oskrbe. Temeljne enote strokovnega in znanstveno raziskovalnega dela so katedre. Raziskovalci se združujejo v interdisciplinarnih raziskovalnih  področjih, s ciljem zagotavljanja kakovostnejše zdravstvene in socialne obravnave  posameznikov in družbe kot celote. V ospredju raziskav so dejavniki, ki predstavljajo visoko tveganje za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so resen zdravstveni in socialni problem družbe, saj zmanjšujejo kakovost življenja.

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede se tako osredotoča na longitudinalno raziskovanje življenjskega sloga prebivalcev koroške regije v okviru Raziskovalnega inštituta in Centra za kakovost življenja in zdrav življenjski slog. Potencialni vpliv izsledkov raziskav je tako varovanje zdravja populacije in socialnega blagostanja. Ostale raziskave, ki jih fakulteta izvaja so vezane na različne ravni, tako na lokalno, nacionalno kot mednarodno (Hrvaška, Finska, Črna Gora, Avstrija, Nemčija, Irska, Velika Britanija, Italija, Grčija in druge). Izsledki raziskav in vsebine raziskovanja so vpete v študijske programe, ki jih fakulteta izvaja.