Predstojnica inštituta:  izr. prof. dr., DHSc (Republika Finska) Helena Blažun Vošner.

MajaKitano

 

Raziskovalna dejavnost Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec se izvaja in koordinira preko Raziskovalnega inštituta fakultete. Predstojnica Inštituta za raziskovanje je izr. prof. dr., DHSc (Republika Finska) Helena Blažun Vošner.

Raziskovalci so aktivni na področju objavljanja znanstveno raziskovalnih prispevkov objavljenih v revijah s faktorjem vpliva. V raziskovalni skupini Zdravstvene vede sodeluje 5 raziskovalcev.

V letu 2019 so bili v Raziskovalnem inštitutu prijavljeni 4 projekti, 2 nacionalna in 2 mednarodna projekta. V okviru Javnega razpisa za (so) financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 projekt z naslovom »Sooblikovanje zdravja v okviru demografskih sprememb - CHIRON«. Prav tako je bil v okviru razpisa Horizon 2020 prijavljen mednarodni projekt z naslovom »Integrated Digital Solutions for Older People - INDIGO«. Junija leta 2019 smo  oddali prijavo v okviru Javnega razpisa sofinanciranja programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022 z naslovom »Vzpostavitev Slovenskih referenčnih centrov zdravja in zdravega življenjskega sloga«.V mesecu avgustu je bil oddan tudi mednarodni projekt z naslovom »SU-DRS05-2019: Demonstration of novel concepts for the management of pandemic crises«.

V okviru javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 smo v decembru 2019 prijavili projekt z naslovom "Potrebe starejših 75+ v domačem okolju". V okviru tega razpisa FZSV sodeluje kot partner pri projektu "Socialna vključenost ljudi s težavami v duševnem razvoju preko zaposlitve".

Aktualni dogodki

V torek 20.4. 2021, ob 16.00, bo na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, v okviru Raziskovalnega inštituta, potekalo predavanje z naslovom "Pisanje znanstvenih del".

Predavanje bo vodila predstojnica inštituta izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner.

Na njem bodo predstavljene osnovne prvine pisanja znanstvenih del. Predavanje je namenjeno visokošolskim učiteljem in študentom za osvežitev znanja s področja raziskovanja in publiciranja strokovnih in znanstvenih člankov.

Predavanje bo potekalo preko aplikacije Zoom.

Topic: Predavanje - Pisanje znanstvenih del

Time: Apr 20, 2021 04:00 PM Warsaw

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91205156280?pwd=ZVhWTWFOTlI4MVRvano4Vk1FRGNMQT09

Meeting ID: 912 0515 6280

Passcode: 954650