Predstojnica inštituta:  izr. prof. dr., DHSc (Republika Finska) Helena Blažun Vošner.

MajaKitano

Raziskovalni inštitut se je ustanovil z namenom, da bo omogočal smotrnejšo organizacijo in koordinacijo znanstveno raziskovalnega dela na področju zdravstvenih in socialnih ved. Ugotovitve raziskovalnega dela bodo tudi podlaga za razvijanje novih študijskih programov Fakultete za zdravstvene in socialne vede.

V letu 2012 je Raziskovalni inštitut podpisal sporazum o sodelovanju na področju raziskovanja z Inštitutom za zdravstvene vede Univerze v Oulu (Finska).

Raziskovalni inštitut FZSV povezuje visokošolske učitelje in sodelavce ter izvaja naloge v skladu s 22. členom statuta FZSV SG.