Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija: od teorije do znanosti

Znanstvena monografija
Skupinska psihoterapija
Avtor:red. prof. dr. Peter Praper
Strani:253
Vezava:broširano
Izid: 2013
ISBN:978-961-93018-5-2
Velikost:23,5 x 16,5 cm
Cena:28,00 EUR z DDV
Opis:Iz recenzije: "Besedilo je izjemno pomembno delo za strokovnjake na področju psihologije in kliničnepsihologije ter psihoterapevte pa tudi za tiste z drugih znanstvenih področij. V pomoč pridelu bo raziskovalcem na interdisciplinarnih področjih, vsekakor pa bo predstavljalo tudi nepogrešljivo literaturo za dodiplomske in podiplomske študente različnih družboslovnih smeri". Red. prof. dr. Norbert Jaušovec "Sprašujemo se, komu je knjiga namenjena? Sam avtor v uvodu omenja, da za tiste,ki učijo psihoterapijo, z drugo besedo za edukatorje. Menim, da je edukativna tudiza učence – edukante in jim ponuja možnost, da morda prepoznajo tudi svoje dileme, ko vstopajo v skupino psihoterapevtov »znanstvenikov – praktikov". Red. prof. dr. Ljiljana Moro

Skrb zase kot paradigma življenja starostnikov

Znanstvena monografija
Skrb zase kot paradigma življenja starostnikov
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, dr., Republika Finska, Danica Železnik
Strani:101
Vezava:broširano
Izid:2014
ISBN:978-961-93018-9-0
Opis:Iz recenzije: "Avtorica zelo sistematično, poglobljeno in pregledno z uporabo statističnih metod dokazuje posamezne ugotovitve in koncepte skrbi zase pri starostnikih, ki živijo v domačem okolju, zato bo monografija pomembna literatura tako za visokošolske učitelje, strokovne sodelavce, mentorje v kliničnem okolju, kakor za študente in zainteresirano javnost. Verjamem, da bo monografija prispevala k izgradnji sodobnejšega in k starostniku orientiranega pristopa ter pomembno pripomogla tudi k spoznanju, da za obravnavo starega človeka ni dovolj samo prijazna beseda in nasmeh. Dobili smo dobro, strokovno izčrpno in neposredno napisano delo, ki ga bodo prebirali poznavalci gerontologije, socialni gerontologi, zdravstveni delavci enako radi, kakor tisti del populacije, ki ji ni vseeno, kako pristopamo in obravnavamo starostnike". ddr. Marija Ovsenik

Empirical analysis of changes of the biomechanical properties of chosen skeletal muscles in motoric development of children with bibliometric analysis of the literature

Znanstvena monografija
Empirical analysis of changes of the biomechanical properties of chosen skeletal muscles in motoric development of children with bibliometric analysis of the literature
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, Jernej Završnik
Strani:78
Vezava:broširano
Izid:2016
ISBN:978-961-93711-5-2

Gradimo prihodnost: odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved

Zbornik znanstvene konference
Gradimo prihodnost: odprti za spremembe in nove izzive na področju raziskovanja zdravstvenih in socialnih ved
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, dr., Republika Finska, Danica Železnik (ur.), mag. Boris Miha Kaučič (ur.)
Strani:447
Vezava:broširano
Izid:2011
ISBN: 978-961-93018-2-1
Velikost:23,5 x 16,5 cm

Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks

Zbornik znanstvene konference
Inovativnost v koraku s časom in primeri dobrih praks
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, dr., Republika Finska, Danica Železnik (ur.), mag. Boris Miha Kaučič (ur.), Uroš Železnik (ur.)
Strani:369
Vezava:broširano
Izid:2012
ISBN:978-961-93018-4-5
Velikost:23,5 x 16,5 cm

Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb

Zbornik znanstvene konference
Sedanjost in prihodnost zdravstvenih ved v času globalnih sprememb
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, dr., Republika Finska, Danica Železnik (ur.), mag. Boris Miha Kaučič (ur.), Uroš Železnik (ur.)
Strani: 491
Vezava:broširano
Izid:2013
ISBN:978-961-93018-7-6
Velikost:23,5 x 16,5 cm

Investiranje v znanje pomeni naložbo v prihodnost

Zbornik
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, dr., Republika Finska, Danica Železnik
Strani:91
Vezava:broširano
Izid:2013
COBISS ID:270905600

Bodi koroški študent - vabi te ustvarjalno, prijazno in inovativno okolje

Informativna publikacija
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Strani:35
Vezava:broširano
Izid:2013
COBISS ID:72900609

Izberi zdrav življenski slog - naložbo v prihodnost

Informativna publikacija
Izberi zdrav življenski slog - naložbo v prihodnost
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Strani:35
Vezava:broširano
Izid:2013
ISBN:978-961-9318-6-9

Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize

Konferenčni zbornik
Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize
Avtor:Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved ʹ4 ; 2014 ; Laško uredniki: Danica Železnik, Uroš Železnik, Saša Gmajner
Strani:343
Vezava:broširano
Izid:2014
ISBN:978-961-93711-0-7
Velikost:23,5 x 16,5 cm

Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved 5 ; 2015

Konferenčni zbornik
Pomen kompetentne obravnave uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev v času krize
Avtor:Danica Železnik, Uroš Železnik, Saša Gmajner
Strani:353
Vezava:broširano
Izid:2015
ISBN:978-961-93711-1-4
Velikost:23,5 x 16,5 cm

Diplomanti Visoke zdravstvene šole Slovenj Gradec 2014-2015

Zbornik
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Strani:49
Vezava:broširano
Izid:2015
COBISS ID:282471424

Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved KONFERENČNI ZBORNIK

8. študentska konferenca zdravstvenih ved, [Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, 3. junij 2016]

Konferenčni zbornik
Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved KONFERENČNI ZBORNIK
Avtor:Danica Železnik, Uroš Železnik
Strani:124
Vezava:broširano
Izid:2016
ISBN:978-961-93711-4-5

Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved ʹ6 ; 2016

Konferenčni zbornik
Kompetentnost in odgovornost kot temelja uspešnega delovanja na zdravstvenem in socialnem področju
Avtor:Danica Železnik, Uroš Železnik
Strani:220
Vezava:broširano
Izid:2016
ISBN:978-961-93711-7-6
Velikost:23,5 x 16,5 cm

Znanje pomeni suverenost: Diplomantom na pot

Zbornik
Avtor:Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec
Strani:48
Vezava:broširano
Izid:2017
COBISS ID:289811968

Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved ʹ7 ; 2017

Konferenčni zbornik
Povezovanje teorije in prakse kot trajnostni razvoj na področju zdravstvenih in socialnih ved
Avtor:Danica Železnik, Uroš Železnik
Strani:286
Vezava:broširano
Izid:2017
ISBN:978-961-93711-9-0
Velikost:23,5 x 16,5 cm

Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved ʹ8 ; 2018

Konferenčni zbornik
Prenos znanj in izkušenj med kliničnim okoljem in znanostjo na področju zdravstvenih in socialnih ved
Avtor:Danica Železnik, Uroš Železnik
Strani:266
Vezava:broširano
Izid:2018
ISBN:978-961-94351-1-3
Velikost:23,5 x 16,5 cm

Zdravje kot vseživljenska in trajnostna vrednota

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved ʹ9 ; 2019

Konferenčni zbornik
Avtor:Danica Železnik, Uroš Železnik
Strani:330
Vezava:broširano
Izid:2019
ISBN:978-961-94351-4-4
Velikost:23,5 x 16,5
COBISS ID:299852288

Znanje kot element konkurenčne prednosti v zdravstveni in socialni oskrbi

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved ʹ10; 2020

Konferenčni zbornik
Avtor:Danica Železnik, Uroš Železnik
Strani:259
Vezava:broširano
Izid:2020
ISBN:978-961-94351-8-2
Velikost:23,5 x 16,5
COBISS ID:15410691

Skrb za človeka v času globalne negotovosti

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved ʹ11; 2021

Konferenčni zbornik
Avtor:Danica Železnik, Uroš Železnik
Strani:213
Vezava:broširano
Izid:2021
ISBN:978-961-7138-00-9
Velikost:23,5 x 16,5
COBISS ID:63910659