Skrb za človeka je vrednota, ki v socialnem varstvu  predstavlja celostno obravnavo posebnih skupin, posameznikov in družbe z vidika medsebojnih odnosov, ohranjanja dostojanstva, sprejetosti, humanosti, zaupnosti, varnosti pravičnosti itd…, za kar so potrebne posebne socialne veščine. 

Za uspešno zadovoljevanje lastnih temeljnih psihosocialnih potreb (po varnosti, sprejetosti….) ob sočasnem upoštevanju potreb drugih, je pomembna posameznikova sposobnost, da se zmore učinkovito in konstruktivno integrirati v socialno okolje.

Socialne spretnosti obsegajo vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, da se lahko učinkovito in konstruktivno vključi v socialno okolje. Izhajajo iz realno izoblikovanega in bolj ozaveščenega odnosa do sebe, drugih ljudi in sveta, ki se izraža v vsem sklopu posameznikovega ravnanja v medosebnih interakcijah in njegove komunikacije z drugimi ljudmi.

Fakulteta s svojim pedagoškim procesom predstavlja celosten socialni prostor, ki daje vsem deležnikom (študentom, visokošolskim učiteljem, mentorjem, zaposlenim) zelo raznolike možnosti za razvoj socialnih spretnosti ob upoštevanju primarnega socialnega okolja, z osebno zgodovino in posebnostmi.

Center za krepitev in razvoj socialnih veščin (CRSV) več pozornosti namenja osvetljevanju in ozaveščanju posameznikov in skupin do sedaj sprejetih vzorcev socialnih interakcij in značilnosti komuniciranja in organizira raznolike načine in oblike socialnega delovanja med svojimi in tujimi potrebami uravnoteženo, konstruktivno, učinkovito ter socialno sprejemljivo. V ta namen organizira delavnice z različnimi tematskimi sklopi za razvoj socialnih veščin.

Predstojnica centra: mag. Simona Svetina Apat

Aktualni dogodki


Pretekli dogodki

V torek,15.6.2021, ob 13.00, je na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec, v okviru Centra za krepitev in razvoj socialnih veščin potekalo zanimivo in trenutno zelo aktualno predavanje z naslovom "Ko pride novi val, smo (bili) zraven". Predavanje je potekalo online, preko aplikacije Zoom,

Predavala je zasl. prof. dr. Jana Goriup, zaslužna profesorica za sociologijo, raziskovalka in večkratna predstojnica Oddelka za sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru