Vsi pravni akti so v postopku prenavljanja v skladu s preoblikovanjem v Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.