Zaključek propedevtičnega programa

Zaključek propedevtičnega programa

V mesecu oktobru in novembru 2021 je na FZSV Slovenj Gradec, pod mentorstvom pred. Tine Vetter, mag. zdr. nege, potekal propedevtični program, namenjen študentom ki nimajo prehodno zaključene srednje šole zdravstvenih smeri. Program so opravljali štirje študenti in ga vsi uspešno zaključili.

Čestitamo!