Uspešni zagovori magistrskih in diplomskih del

Uspešni zagovori magistrskih in diplomskih del

V sredo, 19.6.2019, je gospa Ivana Horvat zagovarjala svoje magistrsko delo z naslovom "Utječaj nočnog rada na izvodioce zdravstvene njege Opče bolnice Pula" in si pridobila naziv magistrice zdravstvenih ved. Poleg nje je ga. Dragana Filipović Đurčak zagovarjala svoje magistrsko delo z naslovom "Kvaliteta života kod oboljelih od karcinoma debelog crijeva" in si prav tako pridobila naziv magistrice zdravstvenih ved.

Diplomsko delo je zagovarjala še gospa Dominika Ivartnik z naslovom "Vloga patronažne medicinske sestre pri pacientu z mehanskim podpornim sistemom za levi prekat" ter gospa Monika Logar z naslovom "Kakovost življenja osebe s Chronovo boleznijo" ter si pridobili naziv diplomirane medicinske sestre.

Iskrene čestitke!