Uspešni zagovori diplomskih del

V četrtek, 22. 11. 2018, so svoje diplomsko delo uspešno zagovarjali naslednji nekdanji študenti Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec:

  • gospa Helena CESAR diplomsko delo z naslovom NUJNI UKREPI OB AKUTNO NASTALI RESPIRATORNI INSUFICIENCI,
  • gospa Sandra LONČARIČ diplomsko delo z naslovom STALIŠČA STAROSTNIKOV O NJIHOVI TELESNI DEJAVNOSTI IN PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA V INSTITUCIONALNEM VARSTVU,
  • gospa Danica LADINEK diplomsko delo z naslovom POGLED OSNOVNOŠOLCEV NA SPOLNOST,
  • gospod Mario BRČINA diplomsko delo z naslovom RAZVADE MLADOSTNIKOV V SODOBNEM ČASU,
  • gospa Renata VERDINEK diplomsko delo z naslovom OSKRBA PALIATIVNIH BOLNIKOV NA KOROŠKEM,
  • gospa Nina GROS diplomsko delo z naslovom NAČINI DELA Z OSEBAMI Z DEMENCO V DOMU STAROSTNIKOV,
  • gospa Branka UREK diplomsko delo z naslovom POMEN HIGIENE ROK PRI VENSKIH PRISTOPIH.

Iskrene čestitke!