Testiranje za udeležbo v študijskem procesu na FZSV

Testiranje za udeležbo v študijskem procesu na FZSV

Spoštovani študenti!

 

Z odlokom vlada RS dovoljuje zbiranje do 10 študentov na fakulteti od 15.2.2021.

Zaradi zagotavljanja  vaše varnosti je potrebno za udeležbo v študijskem procesu na FZSV  SG (kabinetne vaje, seminarji, izpiti), ki se bo izvajal na fakulteti predložiti :

  • negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali testa s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 24 ur.

 

Negativnega rezultata testa ne rabite predložiti če:

– imate potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujete, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,

– imate potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– imate potrdilo zdravnika, da  ste preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

 

Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH