Sprememba delovanja referata

Zaradi COVID-19 je referat zaprt za osebni obisk.

NA REFERAT SE OBRAČAJTE PREKO SPLETNE POŠTE ALI TELEFONA.

https://www.fzsv.si/O-fakulteti/Referat-za-%C5%A1tudijske-zadeve