Razpis volitev v organe FZSV s strani študentov

V e-referatu je objavljen Razpis volitev v organe  FZSV s strani študentov.

Vabimo študente, da oddajo kandidature na predpisanem obrazcu. Sodelovanje študentov pri delovanju in rasti fakultete je zelo pomembno.

Kandidature lahko oddate do 25.12.2021.

Obrazec za kandidaturo in razpis najdete v e-referatu: gradiva/druga gradiva/ gradiva študentskega sveta .