Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19)

Glede na ugotovljene primere okužbe z novim koronavirusom (2019-nCoV) na severu Italije so države sprejele številne ukrepe za omejitev širjenja virusa in v deželi Furlaniji-Julijski krajini razglasili izredne razmere. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebno biti izredno previden.

Na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec smo na podlagi navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zato pripravili napotke in usmeritve za ravnanje v skladu s trenutno veljavnimi navodili pristojnih institucij.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na referat za študijske in študentske zadeve.