Pogoj PCT za prisotnost v študijskem procesu

Vse udeležene v študijskem procesu na Fakulteti za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec obveščamo, da je po Odloku o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 132/21), z dne 20.8.2021, določeno, da morajo za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Zaradi tega vse udeležence študijskega procesa, njihove spremljevalce in druge goste naprošamo, da s sabo nosijo potrdilo o izpolnjevanju pogojev.