PCT PRAVILO

Spoštovani,

Vlada RS je z Odlokom o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu določila, da je vstop v prostore visokošolskih zavodov dovoljen le ob izpolnjevanju pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja). Ta pogoj morajo izpolnjevati vse osebe starejše od 15 let. Osebe, ki opravljajo delo v visokošolskih zavodih in študentje, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, se morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom (test HAG).

Iz Odloka izpostavljamo določbo, da za izpolnjevanje pogoja testiranja šteje tudi testiranje s HAG testi za samotestiranje:
– Študenti, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, kot jih določa 2. člen Odloka, se obvezno testirajo s testi HAG za samotestiranje enkrat tedensko v domačem okolju. Teste brezplačno dobijo v lekarnah na podlagi kartice zdravstvenega zavarovanja in potrdila o vpisu.
Pozor: Študentje na kliničnem usposabljanju na področju zdravstva morajo izpolnjevati pogoj PCT enako kot zaposleni v zdravstveni dejavnosti. Samotestiranje zanje ni dovolj.

Documents to download