Novi diplomantki Zdravstvene nege

Novi diplomantki Zdravstvene nege

V sredo, 10.4.2019, sta svoje diplomsko delo uspešno zagovarjali

- Simona Klemenc z naslovom "Vloga medicinske sestre v obravnavi stanovalca s Parkinsonovo boleznijo" in

- Bojana Trpin z naslovom "Komunikacija s pacienti v travmatoloških ambulantah".

 

Iskrene čestitke!