Nova predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške

Nova predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške

Ponosni smo da je pred. Janja Pungartnik, mag. zdr. nege, postala nova predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koroške.

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec ji ob tem uspehu iskreno čestita in ji želi vse dobro pri njenem nadaljnem delu.