Nova diplomanta Zdravstvene nege

Nova diplomanta Zdravstvene nege

V ponedeljek, 3.6.2019, sta svoje diplomsko delo uspešno zagovarjala

- Jure Klančnik z naslovom "Vpliv medicinske sestre na vzpostavljanje zdravega življenjskega sloga posameznikov v ambulanti družinske medicine" in

- Dea Hudarin Kovačič z naslovom "Razširjenost uživanja alkohola med dijaki 2. letnika ŠCV Velenje in pomen zdravstvene vzgoje".

 

Iskrene čestitke!